maandag 31 maart 2008

What is a Time of Terror? (2)

"Certainly we live in a time of terror:just ask the people of Afghanistan or Iraq. But that is nothing new. For decades, people around the world have been living in a time of terror, [...]

REFERENTIE:

R. Brecher, "Philosophy and "Terrorism" in a time of terror", tekst van lezing uitgesproken op 29 februari

COMMENTAAR:


De conferentie "What is a time of terror" van vrijdag jongstleden was een voltreffer, niet in het minst door de bijdragen van Brecher, Reynolds en Durodié. Bovenstaand citaat van Brecher sluit mooi aan bij het citaat van Chomsky dat ik in een vorige bijdrage besprak. Het geeft opnieuw aan dat 11/9/2001 geen intrinsiek uitzonderlijke gebeurtenis was, maar pas bijzonder wordt als men deze bekijkt met een Westerse etnocentrische bril. Bevolkingen van over de gehele wereld kijken niet verbaasd op van de mededeling dat fundamentalistische terreur honderden of duizenden doden maakt. Ze hebben immers terreuraanvallen van imperialistische (d.w.z. fundamentalistisch kapitalistische) mogendheden aan den lijve mogen ondervinden. Het is uitgaande van dergelijke overwegingen dat Brecher de karakterisatie van het post 11/9/2001 tijdperk als "time of terror" afwijst. Immers, het is niet de aanwezigheid van terreur die dit tijdperk zo bijzonder maakt. Ik ben geneigd hem daar in te volgen: deze periode omschrijven als een unieke "time of terror" omwille van de aanslagen in New York, Bali, Londen of Madrid is niets anders dan Westers racisme. Anderzijds ben ik van mening dat men dit tijdperk wel kan beschouwen als een tijdperk van terreur, maar dan van de terreur die door Westerse leiders wordt verspreid, zowel onder de bevolking van Afghanistan of Irak als in het eigen thuisland. Nog nooit is deze terreur op dergelijk grote schaal verspreid geweest: overal ter wereld, ook in Europese landen kan men nu zonder redenen van straat geplukt worden en voor jaren verdwijnen in een of andere foltergevangenis. Overal ter wereld kan men nu, zonder enige aanwijsbare reden, en zonder enige vorm van proces, op straat worden neergeschoten door politiediensten (het overkwam de Braziliaanse electricien Jean Charles de Menezes in Londen). Op deze manier wordt een klimaat van terreur geschapen op een schaal die de ganse wereld omspant. In deze betekenis denk ik dat het post 11/9/2001 tijdperk kan omschreven worden als "a time of terror".

Geen opmerkingen: