maandag 24 maart 2008

Hegel over terreur: enkele vragen

"Bush heeft duidelijk geen raadgevers die Hegel gelezen hebben. Anders zou hij weten dat democratie of vrijheid geen einde maakt aan de terreur"

REFERENTIE:

A. Cools, College van 20/03/2008

COMMENTAAR:


Enkele vragen bij dit citaat.

1) Er wordt stilzwijgend aangenomen dat Bush een vrij en democratisch Irak beoogde als garantie tegen het terrorisme . Dit lijkt zeer twijfelachtig. De neo-conservatieven mogen dit beweren, het lijkt veeleer een mistgordijn waarachter de echte redenen voor deze interventie worden verborgen. Door deze argumentatie en interpretatie over te nemen, ontnemen we onszelf het zicht op en de mogelijkheid tot het begrijpen van het fenomeen dat we juist proberen te begrijpen.

2) Is, volgens Hegels logica, de democratie zoals wij die nu kennen, geen resultaat van de Terreur uit de Franse Revolutie? Is het m.a.w. geen systeem dat gegroeid is vanuit het besef dat de idee van Absolute Vrijheid leidt tot terreur? Welnu, dit systeem is juist ontwikkeld om deze automatische verbinding tussen politiek en terreur te verbreken. Anders gezegd: is het niet zo dat, volgens Hegels logica, voor onze (d.w.z. post Franse Revolutie) democratie de terreur niet meer als schaduwzijde kan gezien worden?

3) Hegels analyse lijkt vooral van toepassing op staatsterrorisme (en zelfs meerbepaald op terrorisme uitgevoerd van staatswege in de eigen maatschappij ter stichting of bestendiging van een nieuw regime). Maar het terrorisme van Al-Qaeda e.d. lijkt helemaal anders. Is Hegels analyse dan wel van toepassing?

1 opmerking:

raoul.askri zei

Inzake staatsterrorisme houdt de stelling wel stand daar de VS alles "global" zien en plannen(juridisch,economisch en militair);een land dat VS doctrine niet volgt wordt gestraft en zo verandert staatsterrorisme in "global"terrorisme(hetzelfde alleen de schaal vergroot door de alleenheerschappij van de VS)