vrijdag 15 februari 2008

Na de eerste les


Een paar dagen geleden heb ik de eerste les van "Filosofie en Samenleving" met als onderwerp terreur en terrorisme bijgewoond. Het onderwerp spreekt mij enorm aan. Ik ben al jaren een fervent lezer van Chomsky's politieke analyses, ik ken de discussie binnen de revolutionaire bewegingen uit het begin van de 20ste eeuw over het gebruik van geweld en ook de hedendaagse discussie over terrorisme heb ik geprobeerd van nabij te volgen. De cursus zou dus in principe helemaal mijn ding moeten zijn. Echter, in de cursus wordt, zover ik kan inschatten, een zuiver cultuurfilosofische benadering van de problematiek gegeven (terreur en erfenis van de Verlichting, terreur en rationaliteit - bij zulke probleemstellingen vraag ik mij steeds af over welke Verlichting het gaat, over welke rationaliteit het gaat, e.d.). De vier centrale auteurs waar rond de cursus wordt opgebouwd, zijn Machiavelli, Hegel, Sartre/Camus en tenslotte Arendt (een beetje vreemd om een cursus die vooral de relevantie van de filosofie voor het hedendaagse maatschappelijke debat wil aantonen exclusief op te bouwen rond een reeks dode filosofen). Filosofische analyses zoals die bijvoorbeeld van Honderich (en wellicht andere angelsaksische filosofen) lijken niet aan bod te komen. Ik ben dus een beetje sceptisch, maar wacht wel vol spanning af hoe de cursus zich verder zal ontwikkelen.

Geen opmerkingen: